Design Thinking: a way of working

4 minuten leestijd

Je creativiteit boosten terwijl je problemen oplost: wat ons betreft de ideale combinatie! Het kan met de Design Thinking methode. Een nieuwe weg inslaan met een innovatieve manier van werken en denken? Tijd voor Design Thinking.

Niet denken, maar handelen

Om maar met de deur in huis te vallen: Design Thinking doe je niet even tussen de bedrijven door. Het is een way of working. Niet alleen denken, maar óók handelen. Deze methode biedt grip bij het oplossen van problemen. Schrik je bij het woord ‘problemen’? Dat is niet gek. Een probleem wordt vaak gezien als obstakel dat zo snel mogelijk uit de weg geruimd moet worden. Maar! Bij Design Thinking focussen we ons niet op problemen, maar op passende oplossingen.

Tijd voor innovatie!

Denk je aan innovatie? Dan denk je Design Thinking. Met deze methode bedenk je oplossingen die hélemaal in het teken staan van de behoeften van jouw klant. Zij staan gedurende het gehele proces in de spotlight! De oplossingen die jij bedenkt, moeten immers van toegevoegde waarde zijn voor jouw doelgroep. Door Design Thinking in jouw manier van denken en werken te integreren, kom je tot creatieve en innovatieve oplossingen voor vraagstukken.

Hoe werkt Design Thinking?

Leuk, zo’n nieuwe way of working. Nu alleen nog de vraag: hoe pas ik het toe? Deze Design Thinking methode bestaat uit 5 fases. Let op! Dit proces is niet lineair. De fases dienen als handvatten tijdens jouw Design Thinking proces:

#1 Empathize

Zoals de naam je vast doet vermoeden, draait de eerste fase om het ontwikkelen van empathie voor jouw doelgroep en het vraagstuk. Je verzamelt zo veel mogelijk informatie: waar loopt jouw gebruiker tegenaan? Wat zijn hun verwachtingen? Wat houdt hen bezig? Tijdens de Empathize-fase laat je aannames en vooroordelen helemaal achter je. Empathie is dé basis voor oplossingen waarin jouw doelgroep centraal staat.

Tip: doe veldonderzoek en observeer je doelgroep! Spreek met hen of neem bijvoorbeeld enquêtes en/of interviews af

#2 Define

Tijd voor een grondige analyse. Alle informatie die je tijdens de vorige fase hebt verzameld, ga je analyseren en samenbrengen. Het doel? Definiëren → formuleren! Je definieert het probleem vanuit het oog van jouw doelgroep en formuleert zo de centrale vraag (ook wel probleemstelling) voor het vraagstuk. De centrale vraag ontstaat wanneer je de doelgroep goed begrijpt. Zo ontwikkel je diensten of producten die écht inspelen op de wensen van jouw klant.

Tip: leg de centrale vraag voor binnen je team en bereid je zo voor op de volgende fase van de Design Thinking methode

#3 Ideate

Nu je de centrale vraag hebt vastgesteld, is het tijd om te brainstormen over zo veel mogelijk mogelijkheden die de oplossing kunnen zijn voor het vraagstuk: hoe zorg je ervoor dat het ‘probleem’ opgelost wordt? Vergeet kwaliteit: het gaat om kwantiteit. Durf out of the box te denken! Vergelijk alle ideeën met elkaar en kies daaruit de best realiseerbare oplossing. Het resultaat van de Ideate-fase is een oplossingsrichting voor jouw vraagstuk.

Tip: bundel de krachten binnen je team om zo veel mogelijk ideeën te genereren

#4 Prototype

Goed idee? Prototype! Tijdens de vierde fase van de Design Thinking methode realiseer je eenvoudige versies van de door jou bedachte oplossing. Het realiseren van een testversie is de voorbereiding op de vijfde fase van de Design Thinking methode. Hiermee ga je onderzoeken of de oplossing daadwerkelijk werkt. Test het bijvoorbeeld eerst binnen je team of onder één of meerdere afdelingen.

#5 Test

Op naar de testfase. Door met je prototype(s) te experimenteren, ontdek je de beste oplossing voor jouw vraagstuk. De resultaten hiervan zijn inzichten in eventuele beperkingen, open eindjes en reacties van betrokkenen vóórdat je de oplossing daadwerkelijk groots in gaat zetten. Na deze fase krijg je vaak input waarmee je het probleem, zoals omschreven bij de Define-fase, scherper krijgt of weer terug moet naar één van de andere fases. Design Thinking is immers een iteratief proces. Na het testproces een aantal keren herhaald te hebben, heb je alle inzichten om feedback toe te passen en het prototype echt te gaan ontwikkelen!

Design Thinking in het kort

Oké, hoe zit het ook alweer met die fases van de Design Thinking methode? In het kort:

  1. Je creëert empathie voor de doelgroep
  2. Je definieert het probleem/vraagstuk
  3. Brainstormen! Creëer ideeën die de oplossing kunnen zijn voor de vraag
  4. Vertaal het beste idee naar een simpel prototype
  5. Testen maar! Experimenteer met jouw prototype bij de doelgroep

Heb je de smaak te pakken? Wij vertellen je in deze blog hoe jij je communicatieboodschap verheldert in 7 stappen!

Design Thinking is king

Wij denken graag in oplossingen. De klant staat altijd centraal! Benieuwd wat Design Thinking voor jouw vraagstuk(ken) kan betekenen? Wij helpen je bij het behalen van jouw doelen en denken graag met jou mee. Sparren? De koffie staat klaar!

Lees meer van onze artikelen

Ontdek de Wecademy